Vodi Lotto

Người chiến thắng mới nhất
Không có người thắng.
22 tháng 10
5
11
14
23
25
10
22 tháng 10
7
28
34
40
45
47
22 tháng 10
2
5
32
33
47
7
8
Không có tin tức.
Hàng sai
Hàng quá ít
{title}
Đơn đặt hàng không đúng
Minimum bets
Welcome bonus

Một trong các hàng không được điền đúng vị trí. Bạn có muốn tiếp tục không?

Bạn chọn quá ít hàng. Số hàng tối thiểu là %1s hàng! Bạn có muốn chọn nhanh hàng không?

{content}

OK

Bạn đã chọn sai số hàng. Hàng được chọn phải là bội số của %1s. Bạn có muốn chọn nhanh phần hàng còn lại không?

You need to choose at least 0 lines for every 0-lines ticket!